Supporters / Cefnogwyr

Senedd Members / Aelodau Seneddol

Mabon Ap Gwynfor Plaid Cymru, Meirion Dwyfor.

Cris Tomos Plaid Cymru, Penfro.

Cefin Campbell Plaid Cymru, Meirion Dwyfor.

Elin Jones Plaid Cymru, Ceredigion.

Paul Davies Conservative, Preseli Penfro.

To find out who the Senedd Members are in your area click on the link below. If they are not above on the list of Members who have signed up, why not drop them and email to ask why?

I gael gwybod pwy yw’r Aelod Seneddol yn eich ardal, cliciwch ar y ddolen isod. Os nad ydynt ar y rhestr o Aelodau sydd wedi cofrestru isod beth am ddanfon e-bost i ofyn pam?

Find a Member of the Senedd

If YOU are a Senedd Member, Councillor or organisation and would like to back the Charter please email; siartercartrefi@gmail.com 

Os YDYCH yn Aelod Seneddol, Cynghorydd neu sefydliad ac hoffech gefnogi’r Siarter, e-bostiwch; siartercartrefi@gmail.com  

Councillors / Cynghorwyr

Cris Tomos Plaid Cymru, Pembrokeshire Council.

Craig Ap Iago Plaid Cymru, Gwynedd Council.

Elwyn Vaughn Plaid Cymru, Powys Council.

Carrie Harper Plaid Cymru, Wrexham Council.

Aaron Wynne Plaid Cymru, Aberconwy Council .

Rhiannon Barrar Killay Community Council.

Richard Grigg Dinas Powys Community Council.

Catrin O’Neill Aberdyfi Community Council.

%d bloggers like this: